Vilkår og betingelser

  1. Innledning

Ved å besøke og bruke denne nettsiden, samtykker du til følgende vilkår og betingelser for bruk. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, vennligst forlat nettsiden umiddelbart.

  1. Ansvarsfraskrivelse

All informasjon som finnes på denne nettsiden er kun til informasjonsformål, og bør ikke tas som juridisk, økonomisk eller investeringsrådgivning. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle feil eller utelatelser i informasjonen på nettsiden, eller eventuelle tap eller skader som kan oppstå som et resultat av bruk av informasjonen på denne nettsiden.

  1. Immaterielle rettigheter

All tekst, bilder, grafikk, lyd og video som finnes på denne nettsiden er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter. Du har ikke rett til å kopiere, distribuere eller på annen måte bruke denne informasjonen uten vår skriftlige tillatelse.

  1. Personvern

Vi tar personvern på alvor og vil ikke dele dine personlige opplysninger med tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å oppfylle lovkrav eller for å tilby tjenester på denne nettsiden.

  1. Ansvarsbegrensning

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som kan oppstå som følge av bruk av denne nettsiden eller dens innhold, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, tap av forretningsmuligheter eller tap av data.

  1. Endringer i vilkår og betingelser

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst og uten forvarsel. Det er ditt ansvar å regelmessig sjekke denne siden for eventuelle endringer.

  1. Lovvalg og tvister

Disse vilkårene og betingelsene skal tolkes og håndheves i henhold til lovene i landet der nettstedet er registrert. Eventuelle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av denne nettsiden skal avgjøres av en kompetent domstol i det samme landet.

  1. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående disse vilkårene og betingelsene, kan du kontakte oss på kontakt@utbytteguiden.no.

Ved å bruke denne nettsiden, samtykker du til disse vilkårene og betingelsene.

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere disse vilkårene for bruk av nettsiden uten forvarsel.

Denne siden ble sist oppdatert: 1/3/2023.