Norske utbytteaksjer: Aksjene med best utbytte på Oslo børs (2024)

Thomas Grønvold

Updated on:

Det oppstår stadig mer volatilitet og uro i aksjemarkedet som kan gjøre det vanskelig å finne gode muligheter for investorer. Derfor er det stadig flere investorer som foretrekker aksjer på Oslo Børs som gir direkteavkastning i form av utbytte. På denne måten kan investorer få direkteavkastning på sine investeringer, noe som kan være attraktivt i perioder med uklare utsikter. 

Selv om det finnes en rekke selskaper som betaler et utbytte til sine investorer på Oslo Børs, er det ikke alle disse som er like godt egnet for en utbytte investor. Det er nemlig store ulikheter knyttet til kvaliteten og størrelsen på utbytter hos ulike selskaper. 

For en utbytte investor vil forutsigbarhet og langsiktig avkastning gjerne så sentralt. Hensikten med utbytteaksjer er at man vil motta en direkteavkastning på sin investering år etter år, samt at selskaper evner å øke utbytte over tid. 

Nå ser det ut som 2024 kan bli nok et krevende år for investorer på Oslo Børs. Norge bærer preg av pandemien, strømkrisen i EU setter sitt preg på lommeboken vår, men kanskje viktigst av alt har sentralbanken begynt å heve rentebanen igjen. Mange vil derfor søke etter trygge investeringer som sikrer stabil avkastning, fremfor å satse videre på vekstaksjer. 

Derfor har vi samlet noen av våre favoritter på Oslo Børs for deg som ser etter stabile, bærekraftige utbytter til din investeringsportefølje. Nedenfor finner du utvalget av våre foretrukne norske utbytteaksjer for 2024. 

Vi anbefaler eToro for utbytteaksjer

eToro

star icon star icon star icon star icon star icon

4.6/5

 logo

eToro er en innovativ tradingplattform som populariserte konseptet med «sosial handel». Her kan investorer kopiere strategier fra suksessfulle tradere, noe som gir en unik blanding av investeringsmuligheter og læring. Med flere finansielle instrumenter som aksjer, ETFs og krypto, gir eToro en komplett investeringsopplevelse.

Fordeler

 • star iconGodt valg for nybegynnere
 • star iconNull kurtasje på aksjer
 • star iconMange forskjellige måter å investere på

Ulemper

 • star iconIkke noe spesielt
Prøv eToro

eToro er en multi-asset investeringsplattform. Verdien av investeringene dine kan gå opp eller ned. Kapitalen din er utsatt for risiko.

Beste utbytteaksjer på Oslo Børs i 2024

Når man skal velge gode utbytteaksjer er det viktig å se på tidligere historikk. Man ønsker nemlig selskaper som har opprettholdt utbytte sitt til tross for urolighet i markedet. Derfor vil man sjeldent finne vekstaksjer og mindre selskaper på en liste over utbytteaksjer. Verdiaksjer utgjør et langt bedre grunnlag for utbytte investorer, noe som har ført til at de fleste selskaper på slike lister utgjør såkalte Blue-chip selskaper. 

For vår liste har vi sett på selskaper som over en betydelig periode har utbetalt forutsigbare utbytter til sine eiere. Vi har også sett på kriterier som at selskapene ikke har for høy belåningsgrad, at de er godt diversifisert over ulike bransjer og at de over tid oppjusterer sine utbytter. Sistnevnte er viktig for at man skal holde tritt med inflasjon, men også bidra til økt avkastning på investeringen over tid. 

Telenor ASA

En av våre soleklare favoritter når det kommer til utbytteaksjer på Oslo Børs er Telenor ASA. Det tidligere statseide telefoni selskapet har vokst til å bli en betydelig aktør både i Norge og Asia, noe som gir stabil tilgang på cashflow i både gode og dårlige tider. De fleste av oss vil være avhengige av et mobilabonnement, noe som sikrer Telenor inntekter. 

Selskapet gikk på børs i 2000 da staten ved Nærings- og handelsdepartementet solgte seg ned til 54% eierskap. Fortsatt i dag er staten den største aksjonæren i selskapet, noe som gir god forutsigbarhet gjennom stabilt eierskap. 

Telenor har betalt utbytte til sine eiere årlig siden 2001, med unntak av 2008 på grunn av finanskrisen. Siden 2009 har de betalt stigende utbytte årlig i tråd med sin utbyttepolitikk. Dette har gjort at Telenor i dag gir en direkteavkastning på rundt 7.27%, noe som gjør dem til en av de beste utbytteaksjene på Oslo Børs.

Yara ASA

Et annet selskap som har gjort det stort både i Norge og utlandet er Yara International. Selskapet er en av de største i Norge målt i størrelse, men regnes også som en av de største produsentene av kunstgjødsel i verden. I dag består driften til Yara av salg og produksjon av nitrat-basert kunstgjødsel. De har også flere premium blandinger som er tilpasset ulike markeder i verden. 

Yara International var tidligere en del av Norsk Hydro, men ble fisjonert ut, og deretter børsnotert i 2004. Grunnet den betydelige størrelsen har selskaper vokst til å bli en av de mest verdifulle på Oslo Børs. 

Som utbyttepolitikk har Yara til hensikt å dele ut 50% av overskuddet til sine eiere i form av utbytte hvert år. Dette har de gjort hvert eneste år siden børsnoteringen, og i dag gir Yara International en direkteavkastning på rundt 5,23%. 

Les også: 5 Aksjer med månedlig utbytte

DNB ASA

DNB er en av de største bankene i Norden og den største målt på utlån i Norge. Virksomheten til DNB inkluderer en rekke ulike bank- og finanstjenester, samt leasing, aksjehandel og forsikring. På lik linje med flere andre selskaper på denne listen er det den norske staten som er majoritetsaksjonær i DNB ASA. 

Som en av de eldste bankene i Norge kan DNB spore sin historie tilbake til Christiania Sparebank. Denne banken ble først etablert i 1822, mens dagens DNB er et resultat av flere omfattende fusjoner gjennom de påfølgende 200 årene. 

De siste to årene har bankene hatt strenge krav til utbytte fra Finansdepartementet, men dette ser nå ut til å løsne igjen. For investorer betyr dette at DNB kan gå tilbake til sin tidligere utbyttepolitikk der over 50% av overskuddet skal returneres til investorene i form av utbytte. De siste årene har dette utgjort en direkteavkastning på rundt 6,73%, men dette kan øke i takt med styringsrenten og økte inntekter for banken. 

Sparebank 1 SMN

Mange investorer i Norge foretrekker egenkapitalbevis når de skal investere i utbytteaksjer. Her er det de regionale bankene som gjerne har gjort seg mest bemerket med langsiktig stabilitet og en generøs utbyttepolitikk. Den mest attraktive av disse for 2024 er Sparebank 1 SMN. Banken er en av de største regionale bankene i Norge og har sin kundebase sentrert rundt Trøndelag og Sunnmøre. 

Sparebank 1 SMN er et resultat av flere fusjoner, men de opprinnelige røttene kan spores tilbake til Trondhjems Sparebank i 1823. Banken slik den står i dag er resultatet av at ytterligere 23 sparebanker slo seg sammen for å danne Sparebanken Midt-Norge, senere Sparebank 1 SMN. 

Banken har vært børsnotert siden 1994 og har siden 1996 vært en del av Sparebank 1 alliansen. Dette har resultert i en stabil utbyttepolitikk og hyggelig avkastning for bankens eiere. I dag kan investorer forvente rundt 5,56% direkteavkastning på egenkapitalbevis hos Sparebank 1 SMN. 

KID Interiør ASA

Kid Interiør er en ledende virksomhet i Norge innen dyner, puter og tekstiler til private hjem. Selskapet kan spore sine føtter til JAG Sålefabrikk som i 1937 ble etablert av Jul A. Gundersen. Den opprinnelige driften var fokusert på sko- og såleproduksjon, men har etterhvert blitt endret til tekstiler for hjemmet. 

En periode var Kid eid av det norske investeringsselskapet Gjelsten Holding AS, men de valgte å ta selskapet på børs. I dag har Kid en svært generøs utbyttepolitikk der 80-100% av overskuddet skal utbetales i form av halvårlige utbytter. 

Nordmenn er verdensmestere i oppussing, noe som også har gjort at det til stadighet handles inn gardiner, dyner, puter og andre tekstiler. Dette har levert en stabil omsetning for Kid Interiør, noe som har resultert i en direkteavkastning på rundt 3.37%. Lav gjeldsgrad og stabil inntjening har gjort at stadig flere investorer får opp øyne for denne utbytteaksjen. 

AF Gruppen ASA

Med over 5500 ansatte fordelt på Norge, Sverige, Litauen og Storbritannia har AF gruppen vokst til å bli en av de største entreprenørene i Norge. Selskapets virksomhet er orientert rundt anleggsentreprenør, infrastruktur, bygg og rehabilitering. AF Gruppen står bak en rekke større statlige prosjekter i Norge, noe som har gitt en hyggelig avkastning for investorene i selskapet. 

Som en del av sin strategi kjøper de aktivt opp mindre selskaper og fusjonerer disse inn i gruppen. Dette har ført til en god vekst over tid og stadig økende utbytter. I dag betaler selskaper rundt 50% av overskuddet til sine aksjonærer i form av halvårlig utbytte. Direkteavkastningen på AF Gruppen ligger i dag på rundt 6,99%, men etterhvert som kritisk infrastruktur i Norden må oppgraderes er det gode fremtidsutsikter for AF gruppen. 

Gjensidige Forsikring ASA

Gjensidige Forsikring er en av de største tilbyderne av forsikringstjenester i Norge. Selskapet har en historie som strekker seg helt tilbake til 1816 og tilbyr i dag sine tjenester til kunder i NOrge, Sverige, Danmark og Baltikum. Tidligere hadde de også en egen bank i form av Gjensidige Bank, men denne ble nylig solgt til Nordea Norge.

Med Gjensidigestiftelsen som hovedaksjonær har dette selskapet helt siden det ble børsnotert i 2010 vært en stabil utbytte aksje på Oslo Børs. I dag ligger utbetalingene på rundt 7 kroner årlig per aksje, noe som gir en direkteavkastning på drøyt 4,54%.

Les også: Hvordan komme i gang med utbytte investeringer

Europris ASA

Europris ASA ble notert på Oslo Børs i 2015 og utbetalte sitt første utbytte til nye investorer i 2016. De har en svært investor vennlig utbyttepolitikk som tilsier at mellom 50-60% av overskuddet skal utbetales til aksjonærene hvert år. Dette har gjort Europris aksjen til en populær aksje for utbytte investorer. Europris har betalt stigende utbytte til sine aksjonærer de siste fem årene og kan i dag by på en direkteavkastning på ca 5%. 

De har også vokst til å bli en av landets største butikkjeder innen detaljvarehandel. Konseptet med rimelige husholdningsartikler og et bredt utvalg sesongvarer har gjort butikken svært populær i Norge. En spennende detalj om Europris er at dette er en av få detaljhandel virksomheter som kun selger varer de har en gevinst på. 

Orkla ASA

Uansett om du skal kjøpe oppvaskmiddel, frossenpizza eller kjeks er sannsynligheten stor for at du handler et Orkla produkt. Selskapet er et av norges største industrikonglomerater og har vært notert på Oslo Børs siden 1929. Orkla aksjen har levert en stabil avkastning gjennom snart 100 år og byr på en utbyttepolitikk som tilsier at mellom 50-70% av overskuddet skal returneres til aksjonærene. Dette tilsier en direkteavkastning på rundt 3.69%, samt at selskapet en rekke år har betalt ut ekstra utbytte. 

I dag er hovedaksjonær i selskapet Canica AS med eier Stein Erik Hagen. Både eier og ledelse har vist interesse av å beholde den aksjonærvennlige utbyttepolitikken så her er det stor sannsynlighet for at selskapet vil fortsette å levere godt også de kommende årene. Noe av det som gjør at vi liker Orkla er at Orkla aksjen er moderat priset og selskapet fungerer som en utmerket beskyttelse mot urolige tider. Produktene de selger er nemlig lite påvirket av svingninger i markedet, noe som gir en stabil, pålitelig cash flow. 

Sparebank 1 SR-Bank

Sparebank 1 SR-Bank er en norsk bank med hovedkontor i Stavanger. Banken ble grunnlagt i 1828 og har en lang historie med å tilby banktjenester til privatpersoner og bedrifter i regionen. I 1999 ble banken en del av Sparebank 1-alliansen og er i dag den største av disse bankene. Sparebank 1 SR-Bank har en tydelig utbyttepolicy og mål om å opprettholde en solid kapitalbase samtidig som de tilbyr konkurransedyktige utbytter til sine eiere. Banken tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester til både privat- og bedriftskunder, inkludert skreddersydde løsninger for små og mellomstore bedrifter i regionen. Sparebank 1 SR-Bank er også opptatt av samfunnsansvar og bærekraftig utvikling, og har tatt en aktiv rolle i å fremme miljøvennlige investeringer og praksiser.

Banken har lenge vært en sentral aktør i det vestlige Norge og særlig knyttet til oljebransjen. Imidlertid har banken gjennomgått en storstilt strategiendring siden oljekrisen og er i dag mindre eksponert mot sårbare lån. For investorer betyr dette en fristende yield på 5,35% og langt mer stabil inntjening for selskapet over tid.

Salmar ASA

Salmar ASA er et norsk oppdrettselskap som produserer laks og ørret. Selskapet ble etablert i 1991 og har virksomhet i Norge, Island, Skottland og Irland. Salmar har en vertikal integrert forretningsmodell som strekker seg fra klekkeri til ferdig produkt. Selskapet har som mål å levere bærekraftig produsert laks av høy kvalitet og har en klar strategi for fortsatt vekst og utvikling. Salmar har etablert avanserte systemer for å overvåke og styre produksjonsprosessen, inkludert bruk av lukkede anlegg og avanserte fôringssystemer. 

Selskapet har også et eget forsknings- og utviklingssenter hvor de arbeider med å utvikle nye teknologier og metoder for bærekraftig oppdrett. Salmar har en solid økonomisk situasjon og har etablert en stabil utbyttepolicy med mål om å utbetale minst 50% av årets resultat til sine aksjonærer. I 2020 ble det utbetalt et utbytte på 23 kroner per aksje, noe som tilsvarer rundt 1,3 milliarder kroner totalt. Deres yield ligger i dag på 4,55% som gjør Salmar ASA aksje til en attraktiv utbytteaksje.

Hvorfor velge disse aksjene

Når vi skulle velge våre favoritter blant de mer enn 300 ulike aksjene på Oslo Børs, var det viktig å fremheve selskaper som over lang tid har levert stabil avkastning. Det er ingen tvil om at det finnes selskaper som betaler langt høyere utbytte enn disse selskapene, men dette er gjerne sykliske aksjer som har gitt ustabil avkastning over tid. 

Noen av disse selskapene har mer enn 100 år historie, samt leverer produkter og tjenester som i liten grad er syklisk. Vi har også valgt en rekke finansielle selskaper som historisk har levert det bra i både oppgangs- og motstand markeder. 

Slik finner du gode utbytteaksjer på Oslo Børs

For å finne de beste utbytteaksjer på Oslo Børs i 2024 er det viktig at du tar hensyn til både gjeld og fremtidige inntektspotensiale. Er det noe de siste årene har lært oss er det at eksisterende cashflow er langt viktigere enn fremtidig potensiale. Dette er spesielt aktuelt for investorer som søker en stabil direkteavkastning på sin portefølje. 

Noen av de tingene du bør se etter når du skal finne de beste utbytteaksjene er:

 • Pris/bok – Er selskapet dyrt priset på eksisterende nivå?
 • Gjeld – Har selskaper stor gjeldsgrad, eller bruker gjeld til å opprettholde utbytte?
 • Utbyttepolitikk – Hvor mye av overskuddet går til eierne? (Vi anbefaler aksjer med mellom 50-70%)
 • Historikk – Hvordan har utviklingen på utbytte vært over tid?

Utbytteaksjer som investeringsstrategi

Når markedet er i stadig endring og det har blitt vanskeligere å finne de beste aksjene, har mange investorer valgt å oppsøke direkteavkastning fremfor aksjeplukking i vekstsektorer. Dette har gjort at såkalte utbytteporteføljer har blitt en stadig mer benyttet strategi for investorer. I praksis betyr dette at man bygger opp en portefølje som består av stabile utbytteaksjer, slik som de vi har foreslått i vår liste over beste utbytteaksjer på Oslo Børs. 

På denne måten får man en stabil cashflow i form av direkteavkastning på sin portefølje, som igjen gjør at man alltid har tilgang på kontanter uten at man trenger å selge aksjer i porteføljen. Her er mange av selskapene på Oslo Børs utmerket egnet ettersom de har lang historikk, stabile utbytter og gjerne lav belåningsgrad sammenlignet med en rekke utenlandske aktører i samme bransje. 

Vi anbefaler eToro for utbytteaksjer

eToro

star icon star icon star icon star icon star icon

4.6/5

 logo

eToro er en innovativ tradingplattform som populariserte konseptet med «sosial handel». Her kan investorer kopiere strategier fra suksessfulle tradere, noe som gir en unik blanding av investeringsmuligheter og læring. Med flere finansielle instrumenter som aksjer, ETFs og krypto, gir eToro en komplett investeringsopplevelse.

Fordeler

 • star iconGodt valg for nybegynnere
 • star iconNull kurtasje på aksjer
 • star iconMange forskjellige måter å investere på

Ulemper

 • star iconIkke noe spesielt
Prøv eToro

eToro er en multi-asset investeringsplattform. Verdien av investeringene dine kan gå opp eller ned. Kapitalen din er utsatt for risiko.