Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Ascanio AS med organisasjonsnummer 929395468 for nettsiden https://Utbytteguiden.no. Ascanio jobber med publisering og utvikling av digitale plattformer og nettsider med innhold innen ulike nisjer i forbrukermarkedet..

Formålet med denne personvernerklæringen er å gi deg en oversikt over hvordan vi samler inn og bruker personvernopplysninger på våre nettsider. Personvernerklæringen er del av våre brukervilkår som du må akseptere når du bruker våre nettsider og/ eller kommuniserer med oss, ved å sende oss informasjon via e-post eller chatfunksjon.

Behandlingsansvarlig:

Ascanio AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene vi henter inn. Behandlingsansvarlig hos

oss er ansvarlig redaktør som kan nås på Kontakt@utbytteguiden.no.

Personopplysninger og formål. Hvilke personopplysninger henter vi inn og hvorfor:

Personopplysninger som samles inn er hovedsakelig: navn, e-post.

Vi verken henter inn, registrerer eller behandler sensitive personopplysninger.

Vi henter også inn ikke-personlig informasjon, slik som anonyme brukerdata. Dette spesiseres nærmere under senere avsnitt i denne personvernerklæringen.

Formål:

Formål med innhenting av personopplysningene er å:

• kunne kommunisere med deg som potensiell, eksisterende eller tidligere kunde 

Hvordan vi henter personopplysninger og når

Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via: kontaktskjema på nettsiden.

Videre henter vi inn informasjon om bruk på våre sider (eks brukermønster). Annen form for kommunikasjon kan også forekomme. Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesikke produktsidene.

Når henter vi inn personopplysninger:

Vi henter inn personopplysninger når:

• Du besøker vår hjemmeside. Informasjonen vi da henter inn, eller kan hente inn er: navn, e-post adresse, IP- adresse.

• Du har laget bruker hos oss. Informasjonen vi da henter inn, eller kan hente inn er: e-postadresse, navn og alder..

• Du har benyttet våre sider for å kjøpe varer/tjenester. Informasjonen vi da henter inn, eller kan hente inn er: IP- adresse..

• Du abonnerer på vårt nyhetsbrev. Informasjonen vi da henter inn, eller kan hente inn er: navn og e-postadresse..

• Du deltar i en kundeundersøkelse/konkurranse. Informasjonen vi da henter inn, eller kan hente inn er: navn og e- postadresse..

Behandlingsgrunnlag

Vårt behandlingsgrunnlag ligger under de lovregulerte grunnlagene og er:

• Innhentet gyldig samtykke: Gjelder når du har gitt oss dine personopplysninger eller gitt din klare tillatelse til at dine personopplysninger kan brukes, for eksempel ved at du har gitt oss din kontaktinformasjon.

Bruk av tredjeparter

Deling av personopplysninger med andre: Noe deling av personopplysninger er nødvendig for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT- leverandører, regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

Nettsiden er hostet av Domeneshop AS.

Vi benytter følgende databehandlingstjenester: Google, WordPress. 

Lagring av personopplysninger: Sikkerhet og sletting

Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun IT- leverandører og programvare vi mener gir oss tilstrekkelig sikkerhet.

Personaltilgang: Det er kun nødvendig personale som har tilgang til personopplysningene. Personopplysningene lagres bak brannmur, er beskyttet med to-trinnsverisering.

Personopplysningene overføres ikke til land utenfor 

EU/EØS-området (tredjeland).

I henhold til personopplysningsloven skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Vi lagrer personopplysninger vi henter inn i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare, i tråd med gjeldende regelverk, eller som vi må ha tilgang til for å gjennomføre og opprettholde en avtale med deg.

Dine rettigheter

Kommunikasjon fra oss: Om du ikke ønsker å motta e-poster fra oss lenger, klikk avbestillings-link som du som regel nner nederst i hver e-post du mottar fra oss. Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post til kontakt@utbytteguiden.no.

 Trekke tilbake samtykke, innsyn og retting: Du kan når som helst velge å trekke tilbake ditt samtykke om behandling av personopplysninger. Du har også krav på innsyn i de personopplysninger som er registrert. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige, kan du kreve disse rettet.

Du kan også kreve å få utlevert personopplysninger vi har laget slik at du kan gjenbruke dem som du vil på på andre systemer/tjenester. Du kan ha rett til å få dine opplysninger slettet.

Dersom du ønsker å ta i bruk noen av disse rettighetene, kan du sende en skriftlig henvendelse til Kontakt@utbytteguiden.no.

Bruk av informasjonskapsler (cookies):

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider. Informasjonskapsler er små tekstler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, og de kan være nødvendige for at nettsidene våre skal fungere optimalt. Vær oppmerksom på at dersom cookies ikke godkjennes, vil du kunne få en mindre optimal bruk av våre nettsider.

Dersom du samtykker, bruker vi også cookies til:

• Å øke funksjonalitet og optimalisering på våre nettsider

• Besøksstatistikk

•Webanalyse for å vurdere hvordan nettstedet brukes og for å kartlegge forbedringspotensiale

• Webanalyse av brukervennlighet

Du kan trekke tilbake samtykket når som helst, ved å slette nedlastingen i din nettleser.

Ved bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter. Vi benytter følgende informasjonskapsler: Google Analytics.

Endringer

Endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdaterte vilkår vil alltid nnes tilgjengelig på vår nettside.

Adgangen til å klage: I overenstemmelse med personvernlovgivningen forplikter vi oss til å løse klager om ditt personvern og behandling av personopplysninger. Individer tilhørende Norge, EU eller Sveits som har spørsmål eller innsigelser til denne personvernerklæringen bør først kontakte oss i Ascanio AS gjennom Kontakt@utbytteguiden.no.

Dersom du ikke er fornøyd med hvordan Ascanio AS behandler din persondata, kan du inngi en klage til den relevante tilsynsmyndigheten. I Norge er dette Datatilsynet, epost: postkasse@datatilsynet.no, telefon: 22 39 69 00. For full oversikt over dine rettigheter etter personopplysningsloven, vennligst se Datatilsynets hjemmesider.