tgdmgmt

20 trygge utbytteaksjer dersom det kommer en ny korreksjon

tgdmgmt

Såkalte utbyttefond har lenge vært en attraktiv investering i det amerikanske markedet, og i dag forvaltes det hundrevis av milliarder ...

22 utbytteaksjer for langsiktige investorer

tgdmgmt

Selv om renten er på vei opp, kan det være vanskelig å vite hvor man får en tryggere avkastning. Her ...