Slik bygger du en perfekte utbytteportefølje i 2024

Redaksjonen

Updated on:

Uansett om du sparer til pensjon eller ønsker å skape en sekundær inntekt, så kan utbytteaksjer komme godt med. Denne formen for investering er spesielt populært i USA hvor de aller fleste børsnoterte selskaper betaler utbytte til aksjonærene sine. I praksis betyr dette at du kan bygge opp en portefølje sentrert rundt utbytteaksjer og på den måten bygge deg opp en ny inntektskilde.

Spesielt i turbulente tider er det mange som foretrekker utbytteaksjer. Grunnen til dette er at aksjene tilbyr en relativt sikker direkteavkastning som gjør at investorene uansett får avkastning på investert kapital. I tillegg vil de 1-4 ganger i året få utbetalt en del av overskuddet fra selskapet som gjør det mulig å investere, eller hente ut gevinst uten å måtte selge aksjene i porteføljen.

Vi skal derfor se nærmere på hvordan du kan komme i gang med din utbytteportefølje og hvorfor dette kan være en utmerket form for sparing.

Hva er utbytte?

Først og fremst må vi avklare hva utbytte er og hvordan dette fungerer. Når du kjøper en aksje, så handler du i praksis en eierandel i et selskap. Dette betyr at du har rett til å stemme på generalforsamlinger, velge inn hvem som skal sitte i styret og få en del av et potensielt overskudd fra selskapet.

De aller fleste selskaper velger å utbetale dette overskuddet i form av utbytte til sine aksjonærer. Spesielt vanlig er dette for såkalte verdiaksjer. Disse selskapene er gjerne godt etablerte selskaper med en jevn kontantstrøm, men som har lite potensiale for omfattende vekst. Gode eksempler på disse er Coca-Cola Company, 3M Co, PepsiCo, Caterpillar, og Johnson & Johnson. I Norge finner du tilsvarende eksempler i Orkla, DNB, Telenor, og AF Gruppen. Det alle disse har til felles er at de har omfattende posisjoner i sitt marked, men små utsikter for høy organisk vekst. De velger derfor heller å belønne sine aksjonærer gjennom utbytte som en del av avkastningen.

Hvordan bygge en utbytteportefølje

Når du skal bygge din egen utbytte portefølje er det viktig å ta høyde for at dette ikke er en strategi som leder til rask rikdom. Utbytteinvestering er tvert imot utmerket for langsiktig sparing, eller for deg som ønsker jevn avkastning fra markedet uten å ta særlig høy risiko. Selv om utbytteinvestering er forbundet med lavere risiko enn f.eks. vekstinvesteringer, så er det alltid en fare for at aksjer faller i verdi.

Som et utgangspunkt for porteføljen ønsker vi selskaper med høyt utbytte, men ikke så høyt at det er fare for kontinuiteten. Vi ser derfor etter selskaper som har mellom 3-7% direkteavkastning, men som ikke har høyere payout ratio enn 60%. Ved å sikre oss selskaper med en såpass romslig payout vet vi at ledelsen har tilstrekkelig manøvreringsrom til å håndtere selskapets andre forpliktelser.

Et godt utgangspunkt er å velge 1-2 selskaper med relativt lav, men trygg avkastning og tilsvarende selskaper med noe høyere utbytte. Gode eksempler på førstnevnte vil være Coca-Cola Co, og 3M som begge ligger på rundt 3% direkteavkastning. For å øke gevinsten på porteføljen kan vi også legge til to selskaper med noe høyere risiko, slik som energiselskapet Enbridge som tilbyr ca. 7% avkastning og forbruker giganten Altria Group som ligger på 6,7%. Som et eksempel er denne porteføljen diversifisert på avkastning, sektor og risiko.

Hvordan en utbytte portefølje fungerer

Hensikten bak en utbytte portefølje er å la pengene vokse over tid. Enkelt fortalt mottar du utbytte på aksjene du eier, disse pengene reinvesterer du i nye aksjer, som igjen gir deg mer i utbytte. Dette er blant mange kalt snøball effekten, desto lenger den ruller, det større blir den.

Utgangspunktet er det samme for utbytteinvestorer, nettopp derfor er denne strategien anbefalt for langsiktige investorer. Som kortsiktig strategi vil ikke effekten ha noe særlig utfall og avkastningen vil derfor bli marginal. Som vi nevnte tidligere er dette med andre ord strategien for deg som sparer langsiktig, men fortsatt ønsker å delta i avkastingen på børs.

Etterhvert som porteføljen din vokser vil du oppleve at utbyttene blir mer betydelige og du kan begynne å se etter nye posisjoner å utvide porteføljen din med. Da er det viktig å huske diversifikasjon av porteføljen underveis. Mange lar seg friste av selskapene som tilbyr de aller høyeste utbyttene, men disse befinner seg gjerne i energi relaterte bransjer. Sørg derfor for å spre investeringene dine godt, dette vil sikre at du mottar utbytte selv om f.eks. en sektor skulle oppleve dårligere tider.

Et eksempel på dette er oljeprisfallet våren 2020, de raskt fallende prisene gjorde at mange oljeselskaper ikke lenger klarte produsere lønnsomt, og så seg nødt til å kutte i utbyttene til investorene. Hadde du da hatt en portefølje kun bestående av energiaksjer ville fort store deler av inntekten din forsvinne sammen med oljeprisen. Har du derimot finans, konsum, Telecom, og eiendom i tillegg vil du ha bedre sjanser for å opprettholde kontantstrømmen og eventuelt kjøpekraften din.

Kjedelig er ofte bra

Når det kommer til utbytteaksjer, er gjerne kjedelige aksjer det beste. Vi ønsker selskaper som har stabil kontantstrøm og gjerne forutsigbarhet i inntjeningen sin. Små volatile selskaper som fortsatt befinner seg i vekststadiet vil derfor i de aller fleste tilfeller være dårlig egnet for en utbytteportefølje. Nå tviler vi vel på at du vil finne nevneverdig mange selskaper i sistnevnte kategori som betaler ut noe særlig i utbytte, men det er verdt å nevne.

Selv om Oslo Børs har noen gode eksempler på utbytteaksjer som vi har nevnt tidligere, er det gjerne amerikanske aksjer de fleste utbytteinvestorer ser etter. Et godt utgangspunkt for å finne potensielle kandidater til din portefølje kan derfor være å undersøke S&P500 Dividend King listen. Dette er selskaper som har betalt løpende utbytte i minst 50 år sammenhengende, og i flere tilfeller har over 100 år med utbyttehistorikk.

Disse selskapene er stabile selskaper i etablerte bransjer som infrastruktur, finans, konsum og eiendom. Det de alle har til felles er at de har vært gjennom alt fra finanskriser og krig, til modernisering og digitalisering. Med andre ord har de vist seg motstandsdyktige mot både det ene og andre gjennom sin lange historikk.

Kom i gang med utbytteporteføljen din

Mange er av oppfatningen at man må ha mange hundretusen for å komme i gang med utbytteinvesteringer. Dersom du har tenkt å pensjonere deg innen kort tid kan dette være tilfellet, men for de aller fleste er en utbytteportefølje et langsiktig prosjekt. Det er derfor tilstrekkelig med et beløp så lavt som 10.000,- eller til og med lavere. Klarer du starte med 10.000,- og deretter følge på med 500,- hver måned vil du raskt oppleve at utbytteporteføljen din vokser.

Det viktigste er med andre ord bare å komme i gang. Vi bygger sten-på-sten med en langsiktig investeringshorisont. Før du vet ordet av det har du en portefølje som finansierer seg selv og det eneste du trenger gjøre er å velge hvor pengene skal investeres på nytt hver gang de dumper inn på konto.