Hvordan beregne utbytte (direkteavkastning) på aksjer

Emil Grønvold

Direkteavkastning eller dividend yield som det gjerne omtales som – er et viktig konsept for investorer, da det gir en indikasjon på den årlige avkastningen du vil få på en aksje basert på utbyttene som utbetales. Hvis du vil vurdere om en aksje er en lønnsom investering, er det viktig å beregne utbytteyielden og sammenligne den med andre aksjer og investeringer.

Her er en steg-for-steg guide til hvordan du beregner utbytteyield for aksjer:

Trinn 1: Finn utbyttet per aksje (DPS)

Først må du finne utbyttet per aksje (DPS) for selskapet du er interessert i. Du kan finne dette ved å se på selskapets regnskap eller ved å søke på Internett. DPS er den totale mengden utbytte som utbetales per aksje.

Trinn 2: Finn aksjekursen

Neste trinn er å finne aksjekursen for selskapet. Du kan finne denne informasjonen på Oslo Børs eller ved å søke på Internett.

Trinn 3: Beregn direkteavkastning

Når du har funnet DPS og aksjekursen, kan du beregne direkteavkastning ved å dividere DPS med aksjekursen og deretter multiplisere resultatet med 100 for å få prosentenheter. Formelen for å beregne utbytteyield ser slik ut:

Utbytteyield = (DPS / Aksjekurs) x 100

Til slutt bør du sammenligne utbytteyielden for selskapet du er interessert i med andre aksjer og investeringer. Dette vil gi deg en bedre idé om om selskapets utbytteyield er høy eller lav sammenlignet med andre alternativer.

Sammendrag

Beregning av utbytteyield for aksjer er en viktig del av vurderingen av en aksjes lønnsomhet som investering. Ved å finne utbyttet per aksje, aksjekursen og deretter beregne utbytteyielden ved hjelp av formelen, kan du enkelt sammenligne utbytteyielden for ulike aksjer og vurdere om de passer inn i din investeringsstrategi.