Fordeler og Ulemper ved å investere i utbytteaksjer

Redaksjonen

Updated on:

Siden finanskrisen har investeringsmarkedet vært preget av lave renter, noe som også betyr at investorer har fått dårlig direkteavkastning på bankinnskudd. Dette har gjort at utbytteaksjer på Oslo Børs har blitt stadig mer populært. 

Investorer ser etter stabile investeringer som gir høyere avkastning enn banken, og det er nettopp dette man finner gjennom slike aksjer. Utbytte gjør det mulig for investorer å få avkastning på investeringene sine uten at dem å selge porteføljen. Måten dette fungerer på er ved at selskapene deler av overskuddet gjennom en kontantutbetalinger. 

Hva er utbytteaksjer?

Utbytteaksjer er bredt omtalt alle selskaper som betaler utbytte til eierne sine, men det er noe mer underliggende enn dette. Det finnes nemlig forskjellige typer utbytteaksjer, og ikke alle er like attraktive for langsiktige investorer. 

Noen selskaper velger nemlig å betale ut store deler av overskuddet sitt til eierne, noe som betyr at det er mindre penge igjen i selskapet for ledelsen å jobbe med. Denne typen aksjer kan være fristende for kortsiktige investorer, men langsiktig er dette sjeldent et godt utgangspunkt. 

Oslo Børs har en rekke selskaper som faller i denne kategorien, så det er gode muligheter for norske investorer å finne utbytteaksjer av høy kvalitet. Vi har tidligere omtalt en rekke  av disse, men i denne artikkelen skal vi se nærmere på noen fordeler og ulemper ved det å investere i utbytteaksjer. 

Hvorfor har utbytteaksjer blitt så populære?

De siste årene har det vært vanskelig å finne høy direkteavkastning i tradisjonelle markeder som obligasjoner og banken. Dette har ført til at en del investorer har sett til aksjemarkedet, og da spesielt til utbytteaksjer. Spesielt i et fallende markedet har denne typen aksjer blitt populære. 

En annen grunn til at mange investorer ønsker å tilføre utbytteaksjer til porteføljen sin handler om en stabil inntekt. Ved at selskapene betaler utbytte skapes det en inntekt uten at du må likvidere posisjonen din. De fleste selskaper som har attraktivt utbytte er gjerne virksomheter i mer defensive bransjer. 

Blant disse kan vi gjerne trekke frem Orkla, Entra, Sparebank 1 SR-banken, DNB, Telenor og Norsk Hydro. Alle disse selskapene er godt etablerte, har liten risiko og lang horisont på virksomheten sin. Noen av dem har også staten som største eier, noe som gjør dem enda mer stabile takket være eierskapet. 

Fordeler ved å eie utbytteaksjer 

Mange investorer anser utbytteaksjer som en kategori hvor det er lavere risiko enn det generelle markedet. Dette skyldes ofte at virksomheten er i mer defensive bransjer, samt at de har lav gjeldsgrad. 

Investorer som oppnår en direkteavkastning gjennom utbytteaksjer vil også ha tørt krutt dersom det skulle dukke opp nye investeringsmuligheter. Dette var spesielt aktuelt etter COVID-19 pandemien, da mange investorer solgte unna sine porteføljer og prisene ble presset ned. 

Sitter man på utbytteaksjer i en slik periode vil man motta et forutsigbart utbytte, noe som betyr at man kan investere i nedgangsperioder uten at man må selge unna aksjene sine.

Et annet alternativ kan være å eie aksjefond som fokuserer på utbytteaksjer. Her har det etterhvert dukket opp en rekke gode alternativer, så om du ikke ønsker å plukke aksjer selv, så kan du absolutt tilføre noen slike ETF-er i porteføljen din. 

Ulemper ved å eie utbytteaksjer

De fleste investorer eier aksjer for å tjene penger langsiktig, men utbytteaksjer er kanskje ikke de som er mest kjent for høy avkastning. Tvert imot er mange av dem ganske stabile i pris og investorene priser aksjene basert på direkteavkastningen de gir. 

Gode eksempler på dette er Telenor, Equinor og Yara som alle har ligget ganske stabilt de siste årene. De som investerer i utbytteaksjer vil derfor gjerne oppleve at prisutviklingen er stabil, men gjerne i det lavere sjiktet av markedet. Du må derfor passe på at du medregner utbytte når du skal se på avkastningen av porteføljen din. 

Et godt eksempel på et fond som har gjort det godt de siste årene er Landkreditt utbytte. Her har man fått en avkastning på rundt 14% årlig, så her kan det være mye inspirasjon å hente. Se nærmere på hvilke aksjer de har i porteføljen sin, og hvordan dette følger det øvrige markedet. Husk at det kan være avvik i historisk og fremtidig avkastning, og gjør alltid dine egne vurderinger av aksjer. 

Oppsummering

Det er mange fordeler og ulemper knyttet til utbytteaksjer, men i urolige tider har det vært en trygg havn for mange investorer. Her kan man opparbeide seg direkteavkastning som ligger langt høyere enn inntjeningen på bankinnskudd. Utbytteaksjer har ligget stabilt gjennom urolige tider, noe som bekrefter hvorvidt markedet ser på dette som et trygg havn.